dengti

dengti
2 déngti, -ia, -ė, deñgti 1. intr. greitai eiti, bėgti, važiuoti: Žiūriu, kad déngia mano šunytis paskui zuikį J.Jabl(Lp). Nespėjo pavalgyt, jau vėl per kalną sodžiun deñgia Alv. Kurgi jau dengì (skubi)? Švn. Pamačiau vilką, tai kad déngiau per mišką . Arklys deñgė, net žemė drebėjo Všt. Kad deñgėme, tai deñgėme: tokį kelią į porą valandų atvažiavome Brt. 2. intr. duoti, mušti: Kad déngė ausy, tai net žibáinys pasirodė Mrs. Ją neužkabink, tai, šliurę nusiavus, ir deñgia galvon Klvr.stumti, trenkti: Kad stvėrė už kriūtų, kad deñgė in duris Al. 3. intr. smarkiai, daug valgyti, gerti: Tai deñgė vyrai, tik kraštabakanis duonos liko Rdm. 4. tr. išjuokti: Palauk, kad mes pradėsim deñgti tave, tai ir aniolai juoksis Gd. \ dengti; atidengti; išdengti; nudengti; pardengti; perdengti; pridengti; uždengti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • dengti — deñgti vksm. Deñgti púodą su dangčiù, stãlą stáltiese …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dengti — 1 deñgti, ia ( a), ė ( o) tr. 1. R, K dėti (ant ko), kloti (kuo) apsaugai: Deñgia pieną, kad neprikristų Pn. Aš savo rūtas žiemon spaliais dengiù Rdm. Močia su drabužiais deñgia savo pliką kūdikį J. Vilius valgė didžiajame kambaryje prie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dengtinis — dengtìnis, ė adj. (2) J, [K] dengtas: Vežimas dengtinis SD97 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traukti — traukti, ia, ė I, K, J, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD113, SD258, Q658, R413, R, H, Sut, N, L, M 1. tr., intr. LL294, NdŽ suėmus ar paėmus už ko jėga stengtis artinti savęs link, versti pajudėti savęs link, tempti, tęsti: Dešine ranka traukiame žnyplėse… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dengimas — dengìmas sm. (2) K 1. → 1 dengti 1: Koks buvo tas tavo dengìmas, kad visi daigai nušalo Vvr. Kam dar tavo dengìmas, jeigu neprislėgei, – vis tiek vėjas nuneš Rdm. 2. Dglš → 1 dengti 3: Kokis tę jo dengìmas, kad dar nemoka! Rdm. Nuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dangstyti — dangstyti, dañgsto, dañgstė, dangstyti, o, ė DP538 1. iter. 1 dengti 1: Aš dangstaũ puodus su puoddangtėmis, o jūs nudañgstote J. Kvietkas prieš šaltį dangstyti K. Skrynias dangstysi, drobes rėžysi TDrIV75(Kb). Kodėl nesėji žalių rūtelių, dėl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stogas — 1 stogas sm. (3) KBII54, Š, DŽ, NdŽ, (1) NdŽ, Dt 1. H, SD38, Sut, N, I, K, LL19, RtŽ, Rtr, KŽ, LKAI266 viršutinė pastato dalis, dangtis: Apikalu stogą SD256. Slėdnas stogas R141, MŽ186. Stogų ledai (varvekliai) MŽ153. Stogo lašas (varveklis) R.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dengikas — dengìkas, ė smob. (2) kas stogą dengia: Dengìkai baigia kluoną dengti, o pinigų užmokėti dar neturiu Mrj. Negali gauti jokio dengìko, reiks pačiam dengti Gs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • denginėti — denginėti, ėja, ėjo 1. K iter. dem. 1 dengti 1. 2. iter. dem. 1 dengti 3: Nusiplėšdamas denginėju po biškį stogą J. denginėti; apdenginėti; atidenginėti; pridenginėti; uždenginėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • guntas — guñtas sm. (2) žr. gontas: Jų namai guñtais dengti Ukm. Prisipjoviau guñtų dangčiui dengti Trgn. Vyrai visą dieną pjovė guntùs Dgl. Eik pakelk, guñtas nukrito Dgt. Yra ... toks arklys, kad jis užžvengia, tai nuo stogų guntai nulekioja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”